Pakalpojumi

Sniedzam profesionālus juridiskos pakalpojumus:

Parādu atgūšana Latvijā un ārzemēs, parādu pirkšana un maksājumu pārvaldība. Konsultējot klientus, maksimālu uzmanību veltām klientu vajadzību analizēšanai un draudzīgu biznesa attiecību izveidei.

Parādu atgūšana Latvijā

Mēs piedāvājam pilna servisa parādu atgūšanu - strādājam ar fiziskam un juridiskākām personām visos parādu atgūšanas posmos - pirmstiesas, tiesas un tiesas spriedumu izpildes posmos. Mēs varam pārstāvēt Klientu, strādājot viņa vārdā ar parādniekiem Latvijā.

Parādu atgūšana ārzemēs

Esot daļai no pasaules globālā tīkla parādu atgūšanas jomā, kas apvieno daudzas pasaules valstis, ikdienas darbā mums palīdz atgūt parādus visa pasaulē. Nav svarīgi, kurā valstī atrodas parādnieks, jo mēs varam strādāt ar katru lietu, ar attiecīgās valsts partneru palīdzību. Vērts pieminēt, ka SIA Legal Balance ir partneri vairāk nekā 180 pasaules valstīs!

Parādu pirkšana

Parādu pārdošana sniedz Jums iespēju novērst iespējamos riskus, kas saistīti ar parādnieku maksātnespēju un ļauj efektīvi izmantot Jūsu naudas plūsmu. Mēs izvērtēsim Jūsu parādu portfeli un apsvērsim iespēju iegadāties to, pirms tam saskaņojot visas būtiskās nianses ar Jums.

Debitoru parādu pārvaldība

Jums ir iespēja samazināt darba noslodzi un parādnieku skaitu, ļaujot mums pārvaldīt Jūsu parādniekus. Mēs sekosim un atgādināsim klientiem par maksājuma termiņa beigām, sniegsim Jums pārskatus un ieteikumus turpmākām darbībām, ja parāds laikus netiks apmaksāts un nepieciešamības gadījumā turpināsim parādu atgūšanas procesu.

Vai ir jautājumi?